Slik fungerer forsikringen

HVA DEKKER FORSIKRINGEN

Aldersjustert pris, like god dekning til alle

AlderPris pr. månedÅrlig pris
25 årkr. 164kr. 1.875
35 årkr. 266kr. 3.041
45 årkr. 319kr. 3.648
55 årkr. 372kr. 4.255
65 årkr. 425kr. 4.861

Du får 1 250,- hvert år til kontrolltime med eller uten rens!

Erstatningsbeløp pr. år

Nedenfor ser du hvor mye du kan få erstattet per år fordelt over ulike behandlingsgrupper.

Vi dekker også din egenandel gjennom HELFO.

BehandlingerÅr 1 Maks dekning
Undersøkelsekr 1.250
Fyllingerkr 1.250
Rotfyllingkr 1.250
Protetikk (kroner, broer, implantater)kr 2.500
Kirurgi (herunder ekstraksjoner)kr 1.250
Periodontittkr 1.250
Røntgenkr 750
Bedøvelsekr 500
Diversekr 500
Årlig dekningkr 10.500
BehandlingerÅr 1 Maks dekning
Kontroltimer m. tannrenskr 1.250
Fyllingerkr 2.500
Rotfyllingkr 2.500
Protetikk (kroner, broer, implantater)kr 5.000
Kirurgi (herunder ekstraksjoner)kr 2.500
Periodontittkr 2.500
Røntgenkr 1.500
Bedøvelsekr 1.000
Diversekr 1.000
Årlig dekningkr 19.750
BehandlingerÅr 1 Maks dekning
Kontroltimer m. tannrenskr 1.250
Fyllingerkr 3.750
Rotfyllingkr 3.750
Protetikk (kroner, broer, implantater)kr 7.500
Kirurgi (herunder ekstraksjoner)kr 3.750
Periodontittkr 3.750
Røntgenkr 2.250
Bedøvelsekr 1.500
Diversekr 1.500
Årlig dekningkr 29.000
Behandlinger År 1 Maks dekning År 2 Maks dekning År 3 Maks dekning
Undersøkelse kr 1.250 kr 1.250 kr 1.250
Fyllinger kr 1.250 kr 2.500 kr 3.750
Rotfylling kr 1.250 kr 2.500 kr 3.750
Protetikk (kroner, broer, implantater) kr 2.500 kr 5.000 kr 7.500
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) kr 1.250 kr 2.500 kr 3.750
Periodontitt kr 1.250 kr 2.500 kr 3.750
Røntgen kr 750 kr 1.500 kr 2.250
Bedøvelse kr 500 kr 1.000 kr 1.500
Diverse kr 500 kr 1.000 kr 1.500
Årlig dekning kr 10.500 kr 19.750 kr 29.00

Se hvor mye du får pr. behandling

Kjøpsbetingelser

Personvern

Forsikringsbetingelser

Colosseumklinikken AS, Kongensgate 11, 0153 OSLO