fbpx

Tannforsikring

Colosseum Tannforsikring
levert av Din Tannforsikring

Du får tilbakebetalt den årlige tannsjekken, samt dekket alle nødvendige tannbehandlinger – med unntak av bittfunksjon, tannregulering og tenner som allerede mangler. Estetiske behandlinger dekkes ikke.

Forsikringen gjelder alle våre klinikker i Norge. Priser fra kroner 156,- per måned.

Colosseum Tannforsikring levert av Din Tannforsikring

Du får tilbakebetalt den årlige tannsjekken, samt dekket alle nødvendige tannbehandlinger – med unntak av bittfunksjon, tannregulering og tenner som allerede mangler. Estetiske behandlinger dekkes ikke.

Forsikringen gjelder alle våre klinikker i Norge. Priser fra kroner 159,- per måned.

Colosseum tannforsikring

Få hjelp umiddelbart

Dekning fra dagen du bestiller forsikringen

Kroner 1250,- til undersøkelse

Få tilbakebetalt opptil kroner 1250,- for tannsjekken hvert år

økende dekning

Få dekket opptil kroner 29 000,- etter 3 år

Slik fungerer det

Se alle vilkår og detaljer

Gyldig på alle våre klinikker

Tannforsikring 20/40/60

fra 156,- pr. mnd.
 • Dekker opptil kroner 29 000,- etter 3 år
 • Få tilbakebetalt opptil kroner 1 250,- for tannsjekken hvert år
 • Betal kvartalsvis/halvårlig/årlig
 • Dekning fra dag en
 • 19-70 år

Vi bryr oss om din tannhelse

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Det er enkelt å tegne tannforsikring hos Din Tannforsikring. Følger du stegene nedenfor blir du forsikret innen få minutter.

1. Trykk på "Kjøp forsikring" knappen nederst på siden.
2. Regn ut din forsikringspremie
3. Registrer kontaktinformasjonen din
4. Betal og signer med BankID
5. Nå er du forsikret

Det er alltid 14 dagers angrerett.

Her finner du en fullstendig oversikt over hvilke behandlinger som dekket og takstgrunnlaget vi benytter oss av.

Ytelsesliste «20-40-60»

Når du har fått kvittering eller regning på tannlegebehandlingen følger du disse enkle stegene: 1. Logg inn på "Min Side" med BankID 2. Ta et bilde av kvitteringen eller regningen din, hele dokumentet må være synlig 3. Last opp bildet på Min Side 4. Registrer saken din ved å sende oss bildet/bildene Har du ikke BankID, kontakt kundeservice på +47 33 22 16 22 og vil hjelpe deg med å registrere din sak manuelt.

Ønsker du å si opp forsikringen kan du enkelt gjøre det ved å kontakte kundeservice eller sende oss en e-post. Trykk her for å komme i kontakt med kundeservice.

Normalt er det tre måneders oppsigelsesfrist avhengig av hvilken forsikring du har. Du kan lese mer om oppsigelsesretten i forsikringsvilkårene.

Når du sender inn et krav til oss kan det være at vi ved enkelte anledninger har behov for nærmere opplysninger om behandlingen fra din tannlege. Tannlegen trenger en samtykkeerklæring fra deg som bekrefter at vi kan innhente slike opplysninger.

Samtykke

Du kan laste ned samtykkeerklæringen her

PERSONVERNERKLÆRING

Vi prioriterer personvern høyt

Når du bruker våre tjenester eller kommuniserer med oss gir du oss opplysninger om deg selv. Vi behandler personopplysninger for å kunne forsikre deg og din tannhelse, og for stadig å kunne forbedre og tilby tjenester tilpasset dine behov.

Vi ønsker å være transparente

Vi tror på å være tydelige og åpne om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du detaljert informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi beskytter dine personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som enkeltperson. Vi gjør vårt ytterste for å beskytte ditt personvern ved å behandle dine personopplysninger fortrolig og trygt. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personvernlovgivningen, annen relevant lovgivning samt denne personvernerklæringen. Vi gjennomgår vår personvernerklæring etter behov og publiserer eventuelle oppdateringer på denne nettsiden.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Hvilke personopplysninger vi innhenter vil være avhengig av den tilknytningen du har til oss, og/eller hvilke forsikringstjenester du eller den virksomheten du er tilknyttet har kjøpt.

Listen nedenfor angir informasjonskategorier og eksempler slik at du lettere kan danne deg et bilde av hvilke typer personopplysninger vi innhenter.

Generell informasjon

Generell informasjon samles inn for å identifisere deg som kunde, for å gi deg den beste servicen i ulike kanaler, for å kommunisere med deg eller for å gjennomføre ulike transaksjoner slik som å utbetale forsikringsoppgjør. Dette kan være:

  • Opplysninger om deg

Navn, kontaktinformasjon og fødselsdato.

  • Personnummer og andre opplysninger fra offentlig myndighet

Personnummer og folkeregisteropplysninger.

  • Økonomisk informasjon og opplysninger om bankkonto

Bankkontonummer og kontoopplysninger.

Forsikring og informasjon om skader

For å opprette en forsikringsavtale eller for å behandle et forsikringskrav innhenter vi informasjon. Ved enkelte tilfeller kan vi for eksempel være nødt til å innhente helse- og eller journalopplysninger for å opprette eller utbetale et forsikringsoppgjør. Nedenfor ser du eksempler på informasjon vi kan ha behov for.

 • Om ulykker og kravshistorikk

Informasjon om tidligere kravshistorikk innhentes fra deg eller andre, med mindre vi allerede har slik informasjon fra tidligere av. Opplysningene kan registreres i fellesregisteret for forsikringsbransjen, register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt kontroll med sikte på å unngå spekulasjon. Foss har til formål å forhindre forsikringssvindel.

Særlige kategorier av personopplysninger:

  • Medisinsk informasjon/helseopplysninger

Informasjon om nåværende og tidligere medisinsk oralhelsetilstand, informasjon om skade og utførte medisinske undersøkelser.

  • Om rettslige prosesser, svindel og annen kriminalitet

Informasjon om rettslige prosesser, svindel eller forsøk på det eller annen kriminalitet relatert til deg. Vi kan også innhente informasjon om mulig hvitvasking, særlig ved forsikringsoppgjør.

  • Medlem skap i fagforening eller annen frivillig virksomhet

For eksempel informasjon om at du er medlem i en fagforening eller annen frivillig virksomhet fordi den har en kollektiv forsikringsordning hos oss.

Annet:

  • Telefon og videoopptak

Opptak av video eller telefonsamtaler avholdt med våre representanter.

  • Kommunikasjon med oss

E-post, chat, nettmøter, beskjeder via vår beskjedfunksjon på nettsiden og kontakthistorikk.

  • Informasjon fra sosiale medier

Informasjon som du har publisert på sosiale medier, slik som Facebook eller offentlige kundetilbakemeldinger som for eksempel Trustpilot.

  • Informasjon fra eksterne kilder

Vi kan supplere personopplysninger med informasjon fra eksterne kilder, slik som offentlig eller kommersielt tilgjengelig informasjon eller informasjon fra våre samarbeids- og forretningspartnere.

Hvor henter vi personopplysningene fra?
Vi henter personopplysningene fra ulike kilder avhengig av hva som er ditt forhold til oss.

  • Direkte fra deg eller forsikringstaker

For eksempel: Vi etterspør dine person-, helse- og journalopplysninger når du fremsetter et krav under forsikringen din.

  • Fra tannleger/leger/behandlere du gir oss fullmakt til å kontakte og andre forsikringsselskap gjennom forbindelse med ROFF

For eksempel: Vi innhenter informasjon fra tannlegen du gir oss fullmakt til å kontakte hvis vi trenger mer informasjon for å behandle et forsikringskrav du har fremsatt.

  • Bruk av våre tjenester, nettsteder og informasjon publisert på sosiale medier

For eksempel: vi bruker online identifikatorer (slik som cookies eller andre lignende verktøy med samme funksjon) når du bruker våre tjenester eller nettsteder. Disse er viktige for å optimalisere brukeropplevelser på nett og tjenestene vi tilbyr deg. Les mer om våre retningslinjer for cookies her.

  • Direkte fra din arbeidsgiver, dine gruppemedlemsskap eller annen virksomhet

For eksempel: Vi kan motta oversikt over ansatte som er forsikret under en spesifikk avtale eller motta personopplysninger for å bekrefte/avkrefte ditt medlemskap i kollektive forsikringsordninger.

 • Direkte fra en partner, fra et helseforetak eller et annet forsikringsforetak.
 • Registre forvaltet av offentlig myndighet, forsikringsselskaper aller andre eksterne parter

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?
Her kan du lese om forskjellige aktiviteter hvor vi bruker personopplysninger

  • Salg og administrasjon av forsikringer

Vi trenger personopplysninger for å kartlegge risiko, identifisere ditt forsikringsbehov og tilby en dekning som passer deg. Vi trenger også personopplysninger for å administrere dine forsikringer og tilby tjenester relatert til forsikringen.

  • Behandling av forsikringskrav

Vi bruker personopplysninger for å behandle forsikringskrav.

  • Samhandling med deg

Vi bruker personopplysninger for å identifisere deg som kunde, for å kommunisere med deg og til å gi deg relevante meldinger om våre tjenester.

  • Helse- og journalopplysninger

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med behandling av forsikringskrav der allerede innsendt informasjon anses manglende for å sikre riktig behandling av kravet. Dersom du får avslag, pristillegg eller forbehold kan dette bli registrert i ROFF.

  • Tilby tjenester gjennom våre partnere

Vi bruker personopplysninger for å tilby tilleggstjenester fra Norsk Tannforsikring NUF sine samarbeidspartnere.

  • Utvikling

Vi bruker personopplysninger for å utvikle vår virksomhet og våre produkter, for å utføre markedsundersøkelser og analyser, inkludert undersøkelser om kundetilfredshet.

  • Anti-hvitvaskingsarbeid og utredning

Hvitvasking skjer når utbytte fra straffbare handlinger gjennom ulike transaksjoner forvandles til midler som kan brukes åpent. Vi bruker personopplysninger for å forhindre, avdekke og undersøke antatt straffbare handlinger, inkludert bedrageri og hvitvasking og for å analysere og håndtere andre kommersielle risikoer.

  • Rapportering til offentlige myndigheter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle lovpålagte oppgaver og besvare henvendelser fra offentlige myndigheter.

  • Lage statistikk

Vi bruker personopplysninger for å lage statistisk underlag for våre risikovurderinger og forsikringsprodukter.

Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger
Behandling av personopplysninger krever rettslig grunnlag. Avhengig av formålet og informasjonstype, vil dette kunne være ett eller flere av disse behandlingsgrunnlagene:

 • Bruken er nødvendig enten for å inngå eller oppfylle en avtale.
 • Du har samtykket til at vi benytter dine personopplysninger, for eksempel ved forsikringsoppgjør under våre forsikringsprodukter. Du kan når som helst trekke tilbake et avgitt samtykke ved å gi oss beskjed, men et slikt tilbakekall kan ha betydning for gyldigheten av forsikringen, forsikringsoppgjøret og din mulighet til å benytte våre tjenester.
 • Bruken er nødvendig for å oppfylle vår eller en tredjeparts berettigede interesse, samtidig som ditt personvern er tilstrekkelig ivaretatt. Bruk av personopplysninger basert på dette behandlingsgrunnlaget skjer blant annet når vi bruker personopplysninger til å bekjempe bedrageri, når vi sender direkte markedsføring eller når vi vedlikeholder sikkerheten i våre IT-systemer. Bruken er nødvendig for å beskytte din eller en annen persons vitale interesser.
 • Bruken er nødvendig for å oppfylle våre lovbestemte plikter.

Automatiserte avgjørelser og profilering

Automatiserte avgjørelser og profilering innebærer at ai kan ta avgjørelser uten noen manuell behandling. Det kan være automatisk prising i våre salgssystemer basert på informasjon lagt inn der, eller det kan være automatisk utbetaling av et forsikringskrav basert på informasjon du har lagt inn i vårt nettbaserte skaderegistreringssystem. På denne måten kan vi gi bedre og mer effektiv kundeservice.

Vi informerer om helautomatiserte avgjørelsesprosesser på forhånd, hvis disse i betydelig grad kan påvirke deg.

  • Behandling av forsikringskrav

Vi kan benytte automatiserte avgjørelser i vår skadebehandling, som del av nettbaserte skaderegistreringssystem eller ved annen behandling av krav. Automatiserte avgjørelser er basert på informasjon gitt til oss og kan bli brukt for automatisk beregning av riktig skadeoppgjør basert på våre forhåndsdefinerte takster. Du kan ikke protestere mot denne type automatiske avgjørelser, men du kan kontakte oss og be om en ny gjennomgang.

  • Salgsprosessen for forsikring

Vi bruker automatiserte avgjørelser i vår salgsprosess; som del av vår nettbutikk eller gjennom andre kanaler. Slike kjøpstilbud er basert på informasjon gitt til oss og våre systemer beregner automatisk pris basert på for eksempel alder og andre faktorer. Du kan ikke protestere mot denne type automatiske avgjørelser. Hvis du har spørsmål til et mottatt tilbud, kan du gjerne kontakte oss.

  • Profilering for direkte markedsføring

Profilering innebærer å gjøre antakelser om din forventede handlemåte basert på informasjon om deg. I markedsføring bruker vi profiler for å kommunisere det vi antar er mest relevant for deg, og for å unngå å sende eller vise irrelevant kommunikasjon. Du har rett til å motsette deg profilering relatert til direkte markedsføring gjennom å kontakte oss.

Lagring av personopplysninger og sikkerhet
Vi behandler dine personopplysninger fortrolig og trygt. Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene slik de er eksemplifisert i denne personvernerklæringen, hvis ikke lengre oppbevaringstid er krevet eller tillatt i lov. Oppbevaringstiden for dine personopplysninger kan være avhengig av foreldelsesfristen for et potensielt krav, regnskapslov og andre forhold. Unødvendige eller irrelevante personopplysninger blir slettet eller anonymisert.

Vi bruker tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske midler for å sikre at behandlingen er i samsvar med personvernlovgivningen og IT-sikkerhetskrav. Underleverandører som opptrer som databehandlere for oss, er nøye utvalgt og pålagt å bruke hensiktsmessige tiltak for å beskytte konfidensialitet og sikkerheten til personopplysningene.

Utveksling av personopplysninger med andre

Som forsikringsselskap er vi forpliktet til å bevare taushet om kundeinformasjon og personopplysninger. Noen ganger utleverer vi personopplysninger til andre, men kun vi har lovbestemt adgang til det eller du har gitt oss ditt samtykke. Bruk av underleverandører som vi kontrollerer med databehandleravtaler er ikke ansett som utlevering.

Hvilke typer personopplysninger som eventuelt utveksles er avhengig av forsikringsproduktet og de aktuelle personopplysningene, men følgende personopplysninger kan typisk bli utvekslet:

 • Bank
 • Forsikringsformidler eller forsikringsmegler som har formidlet eller meglet forsikringsavtalen kan få informasjon om avtalen eller mulige forsikringskrav, men bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle forsikringsavtalen.
 • Skadebehandler slik som tannlege. Ved skadehåndtering kan det bli utlevert personopplysninger relatert til forsikringsavtalen og kravet når det er nødvendig for skadeoppgjøret.
 • Andre forsikringsselskap – vi utleverer og mottar informasjon fra andre forsikringsselskap hvis det er nødvendig, blant annet gjennom ROFF hvor vi kan etterspørre informasjon om din helse som andre forsikringsselskaper har innhentet.
 • Offentlige institusjoner – vi kan være eller bli pålagt å utlevere dine personopplysninger til offentlige institusjoner eller andre tredjeparter, og dersom det er lovpålagt eller nødvendig for å oppfylle forsikringsavtalen med, utleverer vi disse opplysningene.
 • Samarbeidspartnere – vi kan utveksle personopplysninger med våre samarbeidspartnere for å gi deg tilleggsservice knyttet for eksempel til dine medlemskap i foreninger eller samvirkeforetak.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS
Dine personopplysninger er lagret innen EU/EØS-området.

Samtaleopptak
Før vi gjør opptak av telefonsamtaler vil vi informere om det og du vil bli gitt muligheten til å reservere deg mot dette gjennom tastevalgt på telefonen.

Vi bruker samtaleopptak til trening og opplæring, i klagebehandling og utredning, samt av hensyn til kvalitet og effektivitet i vår kundebehandling. Videre bruker vi opptakene, eller en tekstlig gjengivelse av dem, til å analysere trender, skaffe kunnskap og identifisere beste praksis.

Dine rettigheter og tilgang til din informasjon

Vi ønsker å vise åpenhet om hvilke personopplysninger vi har om deg og vi ønsker å sikre oss at informasjonen er oppdatert og korrekt. Du kan få tilgang til din informasjon på «Min side». Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du be om en kopi av dine personopplysninger som vi besitter ved å kontakte oss.

Vi krever identifikasjon av deg før vi gir deg adgang til dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine kan du kontakte oss for å

 • Be om innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger
 • Motsette deg behandling av dine personopplysninger og begrense behandlingen av dine personopplysninger
 • Motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk for direkte markedsføring
 • Tilbakekalle ditt samtykke dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke. Tilbakekallelse vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen foretatt før tilbakekallelsen av samtykke.
 • Motta de personopplysninger som du har avgitt, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format
 • Anmode om å få overført en kopi av dine avgitte personopplysninger til et annet selskap, dersom det er teknisk mulig

Vær oppmerksom på at det kan være betingelser eller begrensninger knyttet til disse rettighetene, avhengig av de konkrete omstendighetene ved behandlingen av personopplysninger.

Hvem kan du kontakte?

Norsk Tannforsikring NUF har utpekt et personvernombud, som kan kontaktes ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger. Den juridisk enhet, som er behandlingsansvarlig er:

Norsk Tannforsikring NUF, org.nr.: 913 453 425

Filial av Dansk Tandforsikring Administration ApS, org.nr.: 32669999.

Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Klager over behandling av personopplysninger kan rettes til vårt personvernombud via e-post til info@dintannforsikring.no

Norsk Tannforsikring NUF tilsynsmyndighet på personvernområdet er Datatilsynet i Norge. Du kan sende klager til dem, men vi oppfordrer deg til å kontakte oss først.

Sist oppdatert: 11.06.2019

Colosseum Tannforsikring er levert av Din Tannforiskring.

Din Tannforsikring er det kommersielle navnet på tannforsikringstjenesten til Norsk Tannforsikring NUF (org.nr.: 913 453 425).

Vi er filial av det danske forsikringsagenturet Dansk Tandforsikring Administration ApS (DTA), et av Skandinavias største forsikringsmiljø for tannforsikring.

Alle forsikringer tegnes i Global Dental Insurance A/S (GDI), et dansk forsikringsselskap underlagt det danske finanstilsynet. DTA og GDI er eid av Renaissance Health Service Corporation.

Norske kunder, forbrukere så vel som virksomheter er ikke dekket av det danske garantifondet.

Norsk Tannforsikring holder til i Bogstadveien 41 i Oslo.

Vi hjelper deg, uansett om du lurer på noe om forsikringen din eller vil melde skade. Finner du ikke svaret på det du lurer på? Kontakt oss på 33 22 16 22

Colosseumklinikken AS, Kongensgate 11, 0153 OSLO